با وجود تمام خطرات موجود در دریا ، یکی از خطرناکترین آنها آتش سوزی است.تهدیدی که کنار آمدن با آن بسیار سخت و گاها مرگبار می باشد و یک اتش سوزی در کشتی وسط دریا مسافران و خدمه را در مخمسه ای وحشتناک قرار خواهد داد

سیستم اطفا حریق آیروسل چیست؟
سیستم اطفا حریق آیروسل سیستم مهار کننده آتش بر پایه پودر (ذرات جامد) و گاز(آیروسل)می باشد.

طور کلی سیستمهای اعلام حریق آدرس پذیر دارای تجهیزاتی به شرح زیر می باشند:

این سیستم ها معمولا جهت اطفاء حریق مناطق پرخطر شامل کلاس B حریق از قبیل انبارهای مایعات قابل اشتعال، آشیانه های هواپیما، مخازن سوخت، سالن های رنگ و... به کار می روند

مشخصات و ویژگی های آتش خاموش کن هوشمند توپی Elide Fire :
این محصول ظاهری شبیه توپ فوتسال داشته (کروی شکل به قطر 14.5 سانتیمتر) و مجهز به حسگر دما و شعله آتش می باشد

صفحه2 از2

سایت در مرحله راه اندازی آزمایشی می باشد