سه شنبه, 14 دی 1395 ساعت 11:17

اطفا حریق اتوماتیک water mist

كی از سامانه‌های پیشرفته اطفای حریق خودكار آبی كه امروزه به دلیل ممنوعیت استفاده از سامانه‌های اطفای خودكار به كمك گاز هالون رایج گردیده، سامانه اطفای حریق خودكار مه‌پاش1 می‌باشد

سایت در مرحله راه اندازی آزمایشی می باشد