سه شنبه, 14 دی 1395 ساعت 11:43

سیستم اعلام حریق کانونشنال (متعارف):
این سیستم از قدیمی ترین سیستمهای اعلام حریق محسوب می شوند که علی¬رغم تغییرات کیفی اندک، هم¬چنان مورد استفاده قرار می گیرد.

سه شنبه, 14 دی 1395 ساعت 11:41

طور کلی سیستمهای اعلام حریق آدرس پذیر دارای تجهیزاتی به شرح زیر می باشند:
i. - آشکار ساز دود
ii. - آشکار ساز حرارت

سه شنبه, 14 دی 1395 ساعت 11:39

از تاریخچه ثبت شده، انسان¬ها دریافتند که واکنش سریع به حریق در کنترل آن مهم است.

سه شنبه, 14 دی 1395 ساعت 11:37

زمانی که نیاز به تشخیص سریع حریق در مراحل اولیه ی شکل گیری آن داریم دتکتورهای نقطه ای دیگر به کار نمی آیند.

سه شنبه, 14 دی 1395 ساعت 11:34

سیستم‌های F&G با توجه به نوع برند دارای قابلیت‌های ویژه و پیشرفته‌ای جهت اتصال به انواع دتکتورهای گاز، شعله و ... می‌باشند

سایت در مرحله راه اندازی آزمایشی می باشد