سیستمهای امنیتی و حفاظتی

سه شنبه, 14 دی 1395 ساعت 18:45

مانیتورینگ
مسئله ی مانیتورینگ یکی از مهمترین بخش ها در پیکر بندی سیستم های امنیتی، مدیریتی و کنترلی است چرا که نمایش کلیه ویژگی ها و امکانات و قابلیت های مجموعه، ذخیره سازی و آرشیو بندی اطلاعات، چگونگی اعمال مدیریت به نحوه ی کار و ... همه و همه به عهده ی بخش مانیتورینگ بوده که این اعمال معمولا از طریق سرورهایی موسوم به DVR و NVR انجام می شوند.

سه شنبه, 14 دی 1395 ساعت 11:47

آمارها نشان داده که حدود 80 درصد از میزان تلفات و آسیب دیدگیها، ناشی از انتشار دود و بالنتیجه کاسته شدن از میزان دید افراد، کاهش امکان فرار و نهایتاً خفگی¬های ناشی از استنشاق دود می باشد.هدف از سیستم مدیریت و تخلیه دود تامین ایمنی زندگی است.

سایت در مرحله راه اندازی آزمایشی می باشد